Diferència clau: afectiva i cognitiva

Els dos adjectius afectiu i cognitiu són dos termes versàtils que s'utilitzen en nombrosos camps, amb significats diferents. En aquest article, analitzarem l’ús d’afectius i cognitius en relació amb l’empatia, les actituds i l’aprenentatge. L’afectiu generalment es refereix a emocions, estats d’ànim i sentiments, mentre que el cognitiu està relacionat amb el procés de cognició. Aquesta és la diferència clau entre afectiu i cognitiu.

Què significa afectiu?

El terme afectiu s’utilitza habitualment per parlar de domini de l’aprenentatge, actituds o tipus d’empatia.

Què és l’empatia afectiva?

L’empatia afectiva, també coneguda empatia emocional o empatia primitiva, és la capacitat de respondre amb una emoció adequada a l’estat mental d’un altre. En altres paraules, això descriu els sentiments i sensacions que obtenim en resposta a les emocions d’una altra persona. Reflexionar sobre el que aquesta persona se sent o sentir estressat quan notem que la por o l’ansietat d’algú s’inclou a l’empatia afectiva.

Què és l’actitud afectiva?

L’actitud afectiva fa referència a la reacció emocional que es té davant alguna cosa. Aquí, els nostres sentiments o emocions surten a la superfície sobre alguna cosa, com la por o l’odi. Per exemple, algú pot tenir l’actitud que odien les aranyes perquè són repulsives o espantoses.

Què és el domini afectiu de l'aprenentatge?

El domini afectiu és un dels tres dominis principals de l’aprenentatge, amb altres dos cognitius i psicomotors. El domini afectiu inclou sentiments, emocions, actituds, motivacions, apreciació, etc.

Què significa cognitiu?

El terme cognitiu s'utilitza habitualment per parlar de domini d'aprenentatge, actituds o tipus d'empatia.

Què és l’empatia cognitiva?

L’empatia cognitiva és la capacitat d’identificar i comprendre l’estat mental o la perspectiva d’un altre.

Què és l’actitud cognitiva?

L’actitud cognitiva implica creences, idees o coneixements d’una persona sobre alguna cosa. Generalitats o estereotips poden ajudar en la formació d’aquest tipus d’actituds. Per exemple, algú pot creure que les aranyes són verinoses i perilloses.

Què és el domini cognitiu de l'aprenentatge?

El domini cognitiu implica el coneixement i el desenvolupament d’habilitats mentals o intel·lectuals. Hi ha sis categories principals de processos cognitius: coneixement, comprensió, aplicació, anàlisi, síntesi i avaluació.

Diferència entre afectiu i cognitiu

Quina diferència hi ha entre afectiu i cognitiu?

Domini:

El domini afectiu inclou sentiments, emocions, actituds, motivacions, apreciació, etc.

El domini cognitiu inclou el coneixement i el desenvolupament d’habilitats mentals o intel·lectuals.

Actitud:

L’actitud afectiva fa referència a la reacció emocional a alguna cosa.

L’actitud cognitiva implica creences, idees o coneixements d’una persona sobre alguna cosa.

Empatia:

L’empatia afectiva es refereix als sentiments i sensacions que obtenim en resposta a les emocions d’una altra persona.

L’empatia cognitiva és la capacitat d’identificar i comprendre l’estat o perspectiva mental d’un altre.