Diferència clau: CBT vs REBT
 

La CBT i REBT són dos tipus de psicoteràpia que s’utilitzen àmpliament per tractar individus que pateixen problemes mentals. La CBT és la Teràpia Cognitiva del Comportament. REBT significa Rational Emotive Behavioral Therapy. La CBT s’ha d’entendre com un terme paraigua que s’utilitza per a la psicoteràpia. D'altra banda, REBT és una de les formes anteriors de psicoteràpia que va influir en la formació de CBT. Aquesta és la diferència clau entre CBT i REBT. Aquest article tracta d’elaborar aquests dos mètodes psicoterapèutics tot destacant la diferència.

Què és CBT?

La CBT es refereix a Teràpia Cognitiva de Comportament. La teràpia conductual cognitiva és un mètode psicoterapèutic que s’utilitza per tractar aquells que pateixen problemes mentals. Aquesta teràpia es pot utilitzar per a diversos problemes mentals. Els trastorns de depressió i ansietat són dos dels problemes més comuns per als quals es pot utilitzar aquesta teràpia.

La idea principal de la teràpia cognitiva comportamental és que els nostres pensaments, sentiments i comportaments estiguin interconnectats. Això explica que les maneres de pensar, sentir i comportar-nos estan relacionades entre si. Aquí, els psicòlegs destaquen especialment el paper dels nostres pensaments. Creuen que els nostres pensaments poden tenir un gran impacte en els nostres comportaments i sentiments. És per això que quan els pensaments negatius envaeixen la nostra ment; també hi ha canvis de conducta i emocionals en el cos humà.

La CBT ajuda l’individu a reduir el malestar psicològic que se sent identificant i entenent els pensaments i comportaments negatius. També ajuda la persona a trobar formes alternatives que redueixin el malestar psicològic i milloren el benestar global.

Diferència entre CBT i REBT

Què és REBT?

REBT fa referència a la teràpia racional emocional del comportament. Això va ser desenvolupat pel psicòleg nord-americà Albert Ellis el 1955. Segons Ellis, la gent té diferents supòsits sobre si mateixos i sobre el món que els envolta. Aquests supòsits són molt diferents d'una persona a una altra. Tanmateix, els supòsits que l'individu té un paper important en la forma en què actua i reacciona en diferents situacions. Aquí, Ellis destaca que alguns individus tenen supòsits clarament negatius i poden destruir la felicitat individual. Aquestes van denominar com a supòsits irracionals bàsics. Per exemple, la necessitat de ser bo en tot, la necessitat de ser estimat i la necessitat de triomfar són hipòtesis tan irracionals.

Mitjançant REBT, s’ensenya a l’individu com superar aquest malestar emocional i de comportament comprenent els supòsits irracionals. Per a això, Ellis proposa el Model ABC també conegut com a tècnica ABC de creences irracionals. Hi ha tres components d’això. Són l’esdeveniment activador (l’esdeveniment que provoca angoixa), la creença (l’assumpció irracional) i la conseqüència (el malestar emocional i de comportament que sent l’individu). REBT no només és per als trastorns mentals, sinó també per ajudar els individus a assolir els seus objectius i a fer front a situacions difícils.

Diferència clau: CBT vs REBT

Quina diferència hi ha entre CBT i REBT?

Definicions de CBT i REBT:

CBT: CBT es refereix a Teràpia Cognitiva de Comportament.

REBT: REBT es refereix a la Teràpia Racional Emocional del Comportament.

Característiques de CBT i REBT:

Termini:

CBT: CBT és un terme paraigua.

REBT: REBT es refereix a un mètode terapèutic específic.

Emergència:

CBT: La CBT té les seves arrels en REBT i CT (Teràpia Cognitiva).

REBT: REBT va ser proposat per Albert Ellis el 1955.

Idea clau:

CBT: La idea clau de la teràpia cognitiva comportamental és que els nostres pensaments, sentiments i comportaments estan tots interconnectats i els nostres pensaments poden influir en el nostre comportament i emocions de manera negativa.

REBT: La idea clau és que les persones tinguin supòsits irracionals que condueixin a problemes anímics.

Imatge de cortesia:

1. "Presentant els conceptes bàsics de la CBT" de Urstadt - Photoshop. [CC BY-SA 3.0] via Viquipèdia

2. Institut de vida equilibrada: psicoteràpia de Santa Mònica de Bliusa (obra pròpia) [CC BY-SA 4.0], a través de Wikimedia Commons