Dorsal vs Ventral

En anatomia, els termes direccionals tenen una gran importància, sobretot per comprendre la ubicació i la posició dels òrgans i els sistemes d’òrgans dins del cos de qualsevol animal. Les indicacions més importants i essencials per comprendre l’anatomia dels animals són l’anterior - posterior, esquerra - dreta i dorsal - ventral. Les direccions anteriors, esquerres i dorsals són oposades amb les direccions posteriors, dretes i ventrals respectivament. També seria important afirmar que totes aquestes parelles direccionals poden formar línies que són perpendiculars entre elles.

Dorsal

El costat dorsal és simplement la part posterior d’un animal. El costat més exterior d’una formiga és el seu costat dorsal, que està recobert de la cutícula gruixuda. El carapace d’un cranc és el seu costat dorsal mentre que una abella té les ales al costat dorsal. La carapa d’un cranc, closca d’una tortuga, la part posterior de l’ésser humà no porta apèndixs externs, mentre que les abelles i altres insectes han desenvolupat extensions com les ales del seu costat dorsal. El costat dorsal es denomina Dorsum, que és la zona on la columna vertebral està present en els vertebrats. Tot i això, el terme dorsal es pot utilitzar per referir una ubicació relativa d’un òrgan o d’un sistema al cos d’un animal. Com a exemple, l’esòfag dels vertebrats és dorsal per al seu cor. A més, la línia lateral d’un peix es pot trobar dorsalment a l’aleta pectoral.

El terme dorsal també s’utilitza com a adjectiu, sobretot en els peixos. L’aleta més alta d’un peix es coneix com l’aleta dorsal. Tot i això, el cap de l’ésser humà no es considera com un òrgan dorsal tot i que es troba a la ubicació més alta del cos. Per tant, és clar que el costat dorsal de diferents animals varia amb el mode de vida. Addicionalment, aquest terme s’utilitza en les comprensions botàniques, com ara el costat dorsal d’una fulla.

Ventral

El ventral és la part inferior d’un organisme o d’un òrgan. L’abdomen i / o el ventre s’ubiquen generalment al costat ventral d’un organisme, i es troben molts òrgans i sistemes importants d’òrgans en aquesta regió del cos. Els vertebrats tenen un cor ventral, cosa que significa que es pot utilitzar el terme per descriure la posició relativa dels òrgans dins dels cossos. Normalment, els genitals es troben al costat ventral. Els peixos que viuen a prop del fons de la columna d’aigua tenen les boques ventrals. L’eriçó de mar també té una boca ventral perquè puguin raspar les algues del fons marí.

Tot i això, el costat ventral és de textura més suau en comparació amb el costat dorsal, ja que el costat ventral està protegit instintivament o físicament pel costat dorsal. El costat ventral porta apèndixs externs en la majoria dels animals; almenys els òrgans externs estan dirigits cap al costat ventral. Als invertebrats, el cordó nerviós recorre el costat ventral; en canvi, els vertebrats tenen un canal alimentari ventral però un cordó nerviós dorsal.

Dorsal vs Ventral

• El dorsal és la part posterior mentre que el ventral és el contrari que la part posterior.

• Quan un òrgan particular (A) és ventral a un altre (B), l’òrgan-B es troba dorsal a l’òrgan-A.

• El costat ventral té més òrgans externs del que sol fer el costat dorsal.

• Normalment, el costat dorsal és resistent mentre que el costat ventral és tendre.