Diferència clau: fibrina i fibrinogen

Quan un vas sanguini és ferit o tallat, s’hauria d’evitar la pèrdua excessiva de sang abans de produir un xoc o mort. Això es fa convertint els elements circulants específics del sistema sanguini en substàncies similars al gel insolubles al lloc lesionat. Això es coneix com coagulació de sang o coagulació de sang. La coagulació sanguínia s’aconsegueix fent un coàgul de sang. Un coàgul de sang consisteix en un tap de plaquetes i una xarxa de molècules de fibrina insolubles. La fibrina junt amb les plaquetes forma un tap sobre el vas sanguini danyat per evitar més pèrdues de sang. La fibrina es forma a partir del fibrinogen. La diferència clau entre fibrina i fibrinogen és que la fibrina és una proteïna plasmàtica insoluble mentre que el fibrinogen és una proteïna plasmàtica soluble.

CONTINGUTS

1. Visió general i diferència clau 2. Què és la fibrina 3. Què és el fibrinogen 4. Similituds entre la fibrina i el fibrinogen 5. Comparació de costat a costat: fibrina i fibrinogen en forma tabular 6. Resum

Què és Fibrin?

L’hemostàsia és un procés natural que es produeix per evitar l’hemorràgia excessiva després d’una lesió. És el procés de coagulació natural de la sang que actua com a primera etapa de curació de ferides. La vasoconstricció, l’aturada temporal del tall per un tap plaquetari i la coagulació sanguínia són els tres passos de l’hemostàsia. La coagulació sanguínia es fa principalment mitjançant la formació d’un coàgul de fibrina. La fibrina és una proteïna insoluble, fibrosa i no globular que participa en la coagulació de la sang. És el polímer de tela subjacent d’un coàgul de sang. La formació de fibrina es produeix com a resposta a una lesió en qualsevol part del sistema vascular o del sistema circulatori. Quan hi ha una lesió, un enzim proteasa anomenat trombina actua sobre el fibrinogen i fa que aquest es polimeri en fibrina, que és una proteïna similar al gel insoluble. A continuació, la fibrina juntament amb les plaquetes crea un coàgul de sang al lloc de la ferida per evitar el sagnat continuat.

La formació de fibrina depèn totalment de la trombina generada per la protrombina. Els fibrinopèptids que es troben a la regió central del fibrinogen són tallats per trombina per convertir el fibrinogen soluble en un polímer de fibrina insoluble. Hi ha dues vies que desencadenen la formació de fibrina. Són via extrínseca i via intrínseca.

Què és el Fibrinogen?

El fibrinogen és una proteïna plasmàtica soluble important per a la coagulació de la sang. És una glicoproteïna gran, complexa i fibrosa amb tres parells de cadenes polipeptídiques unides entre si per un enllaç disulfur. Quan hi ha una lesió en el sistema vascular, el fibrinogen es converteix en fibrina que és la forma insoluble del fibrinogen. Aquesta conversió és catalitzada per l'enzim anomenat trombina. La trombina es genera a partir de la protrombina.

La producció de fibrinogen és un procés essencial. És l'única via que produeix el precursor de la fibrina. La disfunció o malalties del fetge pot comportar la producció de precursors inactius de fibrina o fibrinogen anormal amb una activitat reduïda. Això es coneix com a disfibrinogenèmia.

Quines són les similituds entre la fibrina i el fibrinogen?

  • La fibrina i el fibrinogen són proteïnes plasmàtiques. Les dues proteïnes són produïdes pel fetge. Les dues proteïnes estan implicades en la coagulació de la sang. Totes dues són proteïnes fibroses.

Quina diferència hi ha entre la fibrina i el fibrinogen?

Resum: Fibrín vs Fibrinogen

La coagulació de sang és un procés important per evitar l’hemorràgia excessiva en una lesió. La fibrina i el fibrinogen són dues proteïnes plasmàtiques que participen en la coagulació de la sang. La fibrina és una proteïna insoluble que és un dels components més importants d'un coàgul de sang. La diferència principal entre la fibrina i el fibrinogen és que la fibrina és una proteïna insoluble mentre que el fibrinogen és una proteïna soluble. La fibrina està formada a partir del fibrinogen que és una proteïna soluble en plasma. El fibrinogen es converteix en fibrina quan es produeix una lesió en el sistema vascular. Aquesta conversió és catalitzada per l’enzim coagulant conegut com a trombina. La trombina converteix el fibrinogen en fibrina insoluble que és adequada per fer una xarxa per atrapar les plaquetes i crear un tap de plaquetes. Tant la fibrina com el fibrinogen es produeixen al fetge i s’alliberen al plasma.

Descarregueu la versió PDF de Fibrin vs Fibrinogen

Podeu descarregar la versió PDF d'aquest article i utilitzar-lo per a fins fora de línia segons les notes de citació. Descarregueu la versió PDF aquí. Diferencia entre fibrina i fibrinogen.

Referències:

1. Mosesson, MW “Funció i estructura del fibrinogen i de la fibrina”. Diari de trombosi i hemostàsia: JTH. Biblioteca Nacional de Medicina dels EUA, agost de 2005. Web. Disponible aquí 18 de juny de 2017 2. Weisel, JW “Fibrinogen i fibrina”. Avenços de la química de proteïnes. Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, web nd. Disponible aquí 18 de juny de 2017 3. “Diferència entre hemostàsia i trombosi” Pediaa.Com. Np, 02 d'octubre de 2016. Web. Disponible aquí 19 de juny de 2017.

Imatge de cortesia:

1. “Estabilització de la fibrina pel factor XIII” (CC BY-SA 3.0) a través de Wikimedia Commons 2. “PDB 1m1j EBI” de Jawahar Swaminathan i personal de MSD del European Bioinformatics Institute - Public Domain) via Commons Wikimedia