Circuits Paral·lels vs Sèries

Els circuits de sèrie i els circuits paral·lels són dos tipus de circuits molt bàsics que es troben en l'electrònica i l'enginyeria elèctrica. Qualsevol circuit es pot desglossar en circuits de sèries elementals i circuits paral·lels. Les idees de circuits de sèries i circuits paral·lels són molt importants en camps com l’electrònica, l’enginyeria elèctrica, la física, la robòtica, l’instrumentació i l’adquisició de dades i qualsevol altre camp que faci ús de circuits elèctrics i electrònics. En aquest article, tractarem quins són els circuits de sèries i els circuits paral·lels, les seves definicions, les similituds entre circuits de sèries i circuits paral·lels, l’aplicació de circuits de sèries i circuits paral·lels, i finalment la diferència entre circuits de sèries i circuits paral·lels.

Circuits de la sèrie

Un circuit en sèrie és una de les formes més senzilles de circuits disponibles per a l'anàlisi de circuits. Un circuit purament en sèrie és un circuit on cadascun dels components està connectat a un únic fil conductor de corrent. La quantitat de corrent a través de cada element és igual. La diferència de tensió entre els nodes de cada element pot variar segons la resistència o la impedància del dispositiu. La suma de tensions entre cada component del circuit és igual a la tensió entre els dos extrems del circuit.

Si algun dels components té més de dos nodes, el circuit no és un circuit de sèrie pura. Si un circuit de sèrie conté un condensador, no hi pot passar cap corrent directe.

En el cas que hi hagi components del circuit actiu al circuit, el corrent que circula al circuit depèn tant de la tensió com de la freqüència de la font de tensió. Això es deu al canvi d’impedància dels components actius degut a la freqüència del senyal de tensió.

Circuits paral·lels

Un circuit paral·lel és també un dels circuits més fonamentals disponibles en l'anàlisi del circuit. En un circuit purament paral·lel, la diferència de tensió entre cada element és la mateixa. Els dos nodes de cada element estan connectats entre si. El voltatge total entre els nodes del circuit és igual al voltatge entre els nodes de cada element. El corrent total pel circuit és igual a la suma de corrents que circulen per cada element.

Si algun dels components són components de circuit actiu, el corrent total a través d’aquests elements pot variar en funció de la freqüència del senyal de tensió. Si algun dels components d’un circuit paral·lel és un component amb un conjunt d’altres components configurats en mode de sèrie, el circuit no és un circuit paral·lel pur.

Quina diferència hi ha entre circuits paral·lels i sèries?

La tensió entre cadascun dels components és igual al voltatge total en un circuit paral·lel mentre que, en un circuit en sèrie, el corrent a través de cadascun dels components és igual al corrent total.

En un circuit en sèrie, el voltatge entre els nodes de cada element depèn de la resistència o la impedància del circuit. En un circuit paral·lel, el corrent a través de cada element depèn de la impedància o de la resistència de l’element.